Winter

De wintertijd, een dankbaar en uitnodogend thema om me als hobby-fotograaf te kunnen uitleven. Ik geniet van prachtige vergezichten, van de sneeuw- en ijspartijen die mede door de wind zijn ontstaan, maar ook van de schaatsers, ijszeilers en klassieke arrensleeën.
De eerste twee series bevatten landschappen en stillevens, maar ook de de winterse sporten zijn van de partij.
De derde slider toont opnamen waarbij te zien is waardoor de natuur me extra boeit: namelijk door oog te hebben voor detail.